New mom comforts baby boy
Sleeping Baby Line Art

van buik

naar schoot

Tessa Bouâli

klinisch psycholoog -

psychodynamisch psychotherapeut

Home Icon

Welkom

Muslim Parent Kissing Together with Baby Boy

Ik ben Tessa Bouali, klinisch psycholoog - psychodynamisch psychotherapeut en bevlogen door Infant Mental Health, ofwel de geestelijke gezondheid van baby's en hun ouders. Momenteel ben ik werkzaam binnen het infantteam en ouder-baby werking van CGG VAGGA te Antwerpen. Daarnaast bied ik workshops en lezingen aan omtrent de emotionele en relationele ontwikkeling van baby's en hun ouders. Ben je op zoek naar een opleiding voor uw organisatie? Neem dan gerust een kijkje op de pagina ‘opleidingen'.

“There’s no such thing as a baby,

there’s a baby and someone.”

- Winnicott

Baby in Womb Illustration

Opleidingsaanbod

Baby in Womb Illustration

Over mij

Ik ben klinisch psycholoog en psychodynamisch psychotherapeut. Sinds het begin van mijn loopbaan heb ik mij toegelegd op het werk met de allerkleinsten en hun ouders. Eerst werkte ik in het Kinderpsychiatrisch Centrum te Genk binnen de observatiegroep peuters en kleuters, waarna ik de overstap maakte naar het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) VAGGA te Antwerpen. Hier werk ik tot op heden binnen het infantteam (0-5 jaar) en bouwde ik mee de ouder-baby werking uit.


Ik specialiseer mij in de emotionele ontwikkeling van baby’s en pril ouderschap. Ouders van baby’s met regulatiemoeilijkheden, die zich zorgen maken over de prille relatie met of afstemming op hun baby, die zoekende zijn in hun prille identiteit als ouder of geconfronteerd worden met kwetsuren uit hun eigen kindertijd in hun ouderschap,… kunnen bij mij terecht voor ouder-baby psychotherapie.


Baby

Opleiding

Train the Trainer, IMH- en hulpverleningskennis delen, RINO Vlaanderen

Postgraduaat in de psychodynamische kinder- psychotherapie, KU Leuven

Master of Science in de klinische en gezondheids- psychologie, optie kinderen en adolescenten, KU LeuvenWerkplek

CGG VAGGA - infantteam en ouder-babywerking, Antwerpen

IMH Nederland - docent basis- en verdiepingscurus Infant Mental Health


Erkend psycholoog, erkenningsnummer 902114685

visum klinisch psycholoog, visumummer 262785

Baby in Womb Line Art

Opleidingsaanbod

Opleidingen

Baby in Womb Line Art

Ben je op zoek naar een gastspreker voor jouw organisatie rond onderwerpen binnen Infant Mental Health? Neem dan gerust een kijkje binnen het huidige opleidingsaanbod. Staat het onderwerp waar u naar op zoek bent niet opgelijst? Neem gerust vrijblijvend contact op en we bekijken de mogelijkheden.


Opleidingsaanbod

Opleidingsaanbod

F002/8113

In gesprek met de baby

Baby's zijn vanaf het allerprilste begin vaardige communicatiepartners. De baby communiceert doorheen zijn lichaamstaal immers iets over zijn interne wereld. In deze vorming staan we stil bij de wijze waarop we baby's als actieve gesprekspartners kunnen betrekken, wat baby's reeds begrijpen van onze gesproken taal en hoe we met de baby in plaats van over de baby kunnen spreken.

Young mother comforts crying baby

Excessief huilen

Sommige baby's huilen meer dan andere baby's, wat ouders soms bijzonder onzeker kan maken. Maar vanaf wanneer huilt een baby meer dan gemiddeld? En wat ligt er aan de oorzaak van het huilen? In deze vorming staan we stil bij de betekenis van het huilen en reiken we handvaten aan hoe we ouders en baby kunnen ondersteunen.

baby face

De emotionele belevingswereld van baby’s

Hoe ervaren baby's de wereld, wat begrijpen ze al van de dingen die rondom en met hen gebeuren? In deze vorming staan we stil bij hoe baby’s de wereld rondom hen ervaren, wat hun noden zijn en hoe we hun ontwikkeling kunnen ondersteunen.

Woman holding newborn

Geboortetrauma

Soms maken ouder en baby een erg moeilijke start mee, bijvoorbeeld naar aanleiding van complicaties tijdens of scheiding na de geboorte. Onderzoek toont aan dat tot 30% van prille ouders hun bevalling als traumatisch beschrijven, wat hen kwetsbaar maakt voor psychopathologie. In deze vorming staan we stil bij de betekenis van dergelijk moeilijke start, en zetten de krijtlijnen uit voor hoe we ouder en baby kunnen begeleiden naar rustiger vaarwater.

Muslim Parent with Their Newborn Baby at the Livingroom

Ouder worden

Wanneer prille ouders voor het eerst een kind verwachten, gaan ze een bijzondere periode van verandering en groei door. Pril ouderschap brengt immers belangrijke emotionele en relationele veranderingen met zich mee en geeft bovendien ook aanzet tot enkele levenslange neurologische veranderingen. Maar hoe ziet de belevingswereld van prille ouders er dan net uit? Hoe zien de hersenen van ouders er inherent anders uit dan van niet- ouders?


Young Mother Breastfeeding Baby Baby at Home

Ben jij op zoek naar een opleiding binnen Infant Mental Health maar staat het onderwerp niet tussen de mogelijkheden? Neem gerust contact op en we bekijken de mogelijkheden.

Onderwerp op vraag

Aankomende opleidingen

Tweedaagse opleiding voor hulpverleners


Een baken voor verdriet

Excessief huilen bij baby’s en hun ouders vanuit een Infant Mental Health perspectief


Sommige baby's huilen meer dan andere baby's, wat ouders bijzonder onzeker kan maken. Ouders van baby's die excessief huilen gaan dan ook frequent op zoek naar hulp, maar onderzoek toont aan dat net zij vaak niet tevreden zijn over de geboden hulpverlening; en begeleidingen worden niet zelden vroegtijdig stopgezet.


In deze tweedaagse opleiding staan we stil bij de betekenis van huilen. Wanneer huilt een baby meer dan gemiddeld? Wat kan er aan de basis liggen van het huilen? Welke risicofactoren zijn er vanuit wetenschappelijk onderzoek gekend en hoe kunnen we dit bekijken vanuit een Infant Mental Health perspectief? We staan stil bij de invloed van het huilen op de ouder-kind relatie en mogelijke beschermende factoren. Daarnaast reiken we handvaten aan over hoe we ouders en baby kunnen ondersteunen. Hierbij hebben we extra aandacht voor de specificiteit en kwetsbaarheid van de werkrelatie. Welke toegangspoorten tot hulp kunnen we gebruiken en waar liggen de moeilijkheden?

Doelgroep


Deze opleiding richt zich op hulpverleners vanuit verschillende disciplines uit nulde- tot derdelijns hulpverlening. Vroedkundigen, regioverpleegkundigen, pediaters en huisartsen, psychologen en psychopedagogen,... die werken met de allerkleinsten en hun ouders zijn welkom. Voorkennis van Infant Mental Health is wenselijk maar niet noodzakelijk.

Inhoud


Module 1 - Etiologie

In de eerste module staan we stil bij de etiologie van excessief huilen: wat is er vanuit wetenschappelijk onderzoek gekend over de mogelijke oorzaken van excessief huilen en hoe kunnen we dit begrijpen vanuit een Infant Mental Health-perspectief? Daarbij passen we de theorie toe op papieren casussen en werken we verschillende probleemanalyses en assessments uit op praktijkmateriaal.Module 2 - Behandeling

In deze tweede module staan we stil bij de kracht en kwetsbaarheid van de werkrelatie. Welke moeilijkheden zijn er vanuit wetenschappelijk onderzoek gekend en waar liggen de krachten? Daarnaast bespreken we de verschillende behandelmogelijkheden en hun effectiviteit. We oefenen met het uitzetten van een behandelplan en het kiezen van een gepaste port of entry.Module 3 - Integratie

In de derde en laatste module brengen we de theorie omtrent etiologie en behandeling samen en oefenen we met gespreks- en therapeutische vaardigheden. We vertrekken vanuit een theoretische basis over de mogelijke interventies en passen deze toe op praktijkmateriaal. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor de verschillende moeilijkheden die eigen zijn aan het werk met deze gezinnen.

Praktisch


Deze opleiding wordt georganiseerd door RINO Vlaanderen


Data: 29 april 2024 en 3 juni 2024


info en inschrijven

Newborn baby in mother's hands continuous line modern design

Podcast

Podcast

"In deze aflevering heb ik klinisch psycholoog en psychotherapeut Tessa Bouâli te gast. We hebben het over haar passie Infant Mental Health: geestelijke gezondheidszorg voor baby’s. We stappen af van het idee dat baby’s nog geen emoties ervaren. Sterker nog: de emotionele ontwikkeling begint al in de baarmoeder."

"In deze aflevering heb ik klinisch psycholoog en psychotherapeut Tessa Bouâli nog eens te gast. We hebben het over huilen bij baby's, peuters en kleuters. Waarom huilen jonge kinderen? En hoe kunnen we hen helpen? Waarom spreken we liever over "excessief huilen" dan over een "huilbaby"? Beluister zeker ook de aflevering "emotionele ontwikkeling bij baby's" uit het vorige seizoen, mocht je dat nog niet gedaan hebben."

Baby in Womb Illustration

“In deze aflevering ga ik in gesprek met Tessa Bouâli. Zij is klinisch psycholoog en psychodynamisch therapeut. Ze heeft een grote passie voor Infant Mental Health (IMH). We hopen dat je uit deze aflevering onthoudt dat IMH een veerkrachtige, hoopvolle boodschap is.”


Contact

contact@tessabouali.com

linkedin Popular Social media icon
Simple Instagram Icon
email icon
Instagram Outline Logo

Op het instagramprofiel van_buik_naar_schoot deelde ik lange tijd anoniem psycho-educatie rond de emotionele ontwikkeling van baby’s en pril ouderschap. Momenteel staat dit account op non-actief terwijl ik verder werk aan een vervolg in een ander format. Wil je hiervan op de hoogte blijven? Schrijf je dan vrijblijvend in op de nieuwsbrief.

nieuwsbrief